Kütüphane Yapılarında Okul Öncesi Çocuklara Yönelik İnteraktif Mekanların İrdelenmesi

Ebru Delice Güller, Pervin Bilbay

Öz

Günümüz kütüphane yapılarının, her geçen gün daha interaktif bir eğitim modeli benimserken, özellikle okul öncesi çocuklara yönelik ele aldığı mekansal organizasyonlar, çalışmanın ana konusunu oluşturmuştur. Çalışmanın amacı, bu yaş grubunun gelişim özellikleri doğrultusunda, ihtiyaç duydukları interaktif eğitim olanaklarının, alternatif öğrenme ortamlarından biri olan kütüphane yapılarında, nasıl bir mekansal karşılık bulabileceğinin örnekler üzerinden araştırılmasıdır. Henüz okuma-yazma bilmeyen bu kullanıcı grubuna okuma alışkanlığını kazandıracak, farklı okuma yöntemleri aracılığıyla bilgi aktarımını/edinimini zenginleştirecek, kitap ve kütüphane sevgisi aşılayacak mekânsal arayışlar, çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sağlanan olanakların amacına ulaşmasında ve kütüphane hizmetlerinin zenginleştirilmesinde, güçlü işbirliklerinin ve kütüphane bütçesinin yanı sıra, mekan tasarımının ve mekanda interaktifliğin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Okul öncesi çocuk; interaktif mekân; kütüphane yapıları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##