Kütüphaneler ve BM 2030 Gündemi’nin Uygulanması

Herkes için Kütüphane

Öz

Bu yazı IFLA tarafından yayınlanan “Libraries and Implementation of UN 2030 Agenda”
isimli bildirinin Türkçe çevirisidir. Kütüphaneler ve 2015-sonrası kalkınma gündemi (Ocak
2015) ile ilgili kılavuzu yürürlük dışı bırakan bu yeni güncellenmiş sürüm ile ilk başlıkta “IFLA
Kütüphaneler Yoluyla Kalkınma” konusu ele alınmakta ve kılavuzun nasıl kullanılması
gerektiği ve amacı hakkında bilgi verilmektedir. “Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Gündemi’ni
ve IFLA’nın Savunuculuk Yaklaşımını Anlamak,” isimli başlıkla 2030’a kadar olacak zaman
çizelgesi hakkında bilgi verdikten sonra “BM 2030 Gündemi’nin Ulusal Düzeyde Nasıl
Uygulanacağını Anlamak” başlığının altında ulusal kalkınma planları ile uygulama süreci ve
hükümet öncelikleri anlatılmakta ve Cape Town Deklarasyonu, Afrika Birliği Gündemi 2063:
İstediğimiz Afrika, Açık Hükümet Ortaklığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
BM Bölgesel Komisyonları, İklim Değişikliği ve Maliye ile İlgili Kalkınma Süreçleri gibi diğer
ilgili süreçlerden bahsedilmektedir. Ek olarak, “Politika Belirleyicilerle Toplantılar
Düzenlemek,” “BM 2030 Gündemi’ni ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH)
Uygulanmasını İzlemek,” “Kütüphane Kullanıcılarına Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni
Anlatmak” gibi süreci anlatan diğer başlıklar da bulunmaktadır. Yayınlanan bu yazının, Türk
Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Okul
Kütüphanecileri Derneği gibi meslek derneklerinin üyelerine mesleğin uluslararası alandaki
değişim ve gelişimini gözlemlemeleri açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu
yazı, ilgili özel ve kamusal kurum ve kuruluşların gelecekteki planlama faaliyetleri açısından
da bir kılavuz niteliğindedir.


Anahtar Kelimeler


IFLA; BM 2030 Gündemi; sürdürülebilir kalkınma hedefleri; bilgiye erişim.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##