Hastanelerdeki Hastalara ve Uzun Süreli Bakım Tesislerindeki Yaşlılar ile Engellilere Hizmet Sunan Kütüphaneler İçin Kılavuz

Güler Demir

Öz

Rahatsızlığı, yaşı ya da engeli nedeni ile fiziksel ve/veya psikolojik sınırları olan hasta, yaşlı ve
engelliler toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kütüphane ve kütüphane
hizmetlerinin bu kişilerin yaşamında tedavi sağlayan bir rol oynadığı bilinir. Bu nedenle,
kütüphaneler, bir halk kütüphanesinin kolu olarak ya da bağımsız biçimde hasta, yaşlı ve
engellilerin durum ve koşullarını da göz önüne alarak onların gereksinim ve ilgi alanlarına
yönelik hizmetler geliştirmeye çaba göstermelidir. 2000 yılında son versiyonu hazırlanan ve
Nancy Mary Panella başkanlığındaki çalışma grubu tarafından derlenen bu kılavuzun amacı,
bu tür hizmetlerin temel özelliklerini tanımlamak ve yerel gereksinim ve durumlara
uyarlanabilir öneriler sunmaktır. Bu belge anılan kılavuzun çevirisidir.


Anahtar Kelimeler


Engelli; sakat; malül; yaşlı; hasta; dezavantajlı; kütüphane hizmetleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##