Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

BKAHS Düzenleme Kurulu

Öz

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Bursa Nilüfer Belediyesi işbirliği ile
12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri
Uluslararası Sempozyumu’nun Sonuç Bildirgesi'dir. Bildirge’de Türkiye’ye ilişkin temel
sonuçlar; politikalar, halk kütüphaneleri, kültürel miras-kent arşivleri-kent belleği,
dijitalleştirme, dijital teknoloji ve sosyal medya-yenilikçi yaklaşımlar-tematik kütüphaneler,
EBYS-e-Devlet-arşivler, belediye kütüphanelerinde eğitim başlıkları altında ifade edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kütüphane hizmetleri; arşiv hizmetleri; belediyeler; Bursa-Nilüfer; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##