Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Azerbaycan’daki Etkinlikleri

Güler Demir

Öz

Bu yazıda, Hacettepe Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümlerini temsilen öğretim elemanlarının ortaklaşa Azerbeycan Bakü’de 21-23 Nisan 2016
tarihleri arasında üç ayrı üniversitede gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler hakkında bilgi
verilmektedir. Türkiye ile Azerbeycan arasında bilimsel, sosyal ve kültürel bağlamda gelişen
ortak sinerjinin adımları sayılabilecek bu etkinlikler Kafkas Üniversitesi, Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Fakültesi ve
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi; Türkiye; Azerbaycan; Bakü.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##