Başlangıcından Harf Devrimi’ne Kadar Türkiye’de Basım ve Yayının Kısa Bir Tarihçesi

Fatma Davulcu, Halil Kıpçak

Öz

Matbaanın kullanımı, bilgi birikiminin artmasına ve uygarlıkların gelişmesine önemli katkılar
sağlamıştır. 18. yüzyıldaki aydınlanma, 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi, 20. yüzyıldaki köklü
bilimsel gelişmeler gibi insanlık tarihinin birçok önemli dönemecinde matbaanın oynadığı rol
yadsınamaz. Son yüzyılda elektronik yayıncılıkla birlikte yazılı basım hayatında yeni bir dönem
başlamıştır. Türkiye’de matbaacılığın gelişmesini konu alan temel kaynak niteliğindeki eserlerin
bir kısmı batı kökenlidir. Türkiye’de ise özellikle arşiv belgelerinin transkripsiyonundaki artışla
birlikte ulaşılabilir belge sayısı artmıştır. Bu çalışmada basın ve yayının Osmanlı’daki
başlangıcından Türkiye’deki Harf Devrimi’ne kadar olan gelişimi ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Osmanlı’da Basım Tarihi; İbrahim Müteferrika; sansür; milli mücadele basını; harf devrimi; Türkiye.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##