Dalgaları Aşmak Ya Da Gelgite Yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek/ Eğilim Raporundan Açılımlar

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ANKOS

Öz

Ağustos 2013’de Singapur’da tanıtımı yapılan IFLA Eğilim Raporu önemli bir belgedir. Rapor günümüzde sadece kütüphaneleri değil, onların temasta oldukları IT sektörünü, teknoloji uzmanlarını, eğitimcileri, karar vericileri, hukukçuları, yayıncıları, içerik sağlayıcıları ve sayısal hakları savunanları da ilgilendirmektedir. Pek çok dile çevrilmiş olan rapor, Singapur’da tanıtımı yapılana kadar 12 ay boyunca çeşitli ülkelerdeki uzmanlar tarafından tartışılmıştır. Sonuçta oldukça büyük ölçekteki bilgiyi sentezleyen bir doküman ortaya çıkmıştır. Rapor’da, küresel bilgi ortamında; bilgiye, eğitime, mahremiyete, sivil katılıma ve teknolojik değişime ilişkin beş eğilim belirlenmiştir. Ülkemizde Rapor’la ilgili ilk bilgilendirme, IFLA Başkanı Sinikka Spilä tarafından 3 Haziran 2014 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde ANKOS (Anadolu Üniversiteleri Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği) işbirliği ile düzenlenen “Kütüphanecilikte STK İşbirliği: Güçlü Dernekler, Güçlü Toplumlar” başlıklı toplantıda yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


IFLA Eğilim Raporu; kütüphanelerin geleceği; bilgi hizmetlerinin geleceği; IFLA.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##