Alman Kültür Yaşamı ve Kütüphaneleri Üzerine Notlar: 2005 ve 2015 İnceleme Gezileri

İsmail Akman

Öz

Kütüphaneler, özellikle halk kütüphaneleri kendilerini sürekli yenilemek ve yenilikçi olmak durumundadır. Halk Kütüphaneleri gerek orijinal bir hizmet tasarlama, gerekse var olan hizmette değişiklikler yaparak yeniden düzenleme aracılığıyla yenilikçiliği hizmet kültürü haline dönüştürmelidir. Bu noktadan hareketle 2005 ve 2015 yıllarında 15 kişiden oluşan meslektaş katılımıyla Almanya’daki Dresden, Chemnitz, Arnstadt, Gerstungen ve Berlin şehirlerindeki bazı kütüphaneleri inceleme gezisine katılım sağlanmıştır. İncelemede katılımcılar tarafından Almanya’da halka sunulan hizmetlere karşı duyulan ilgi ve heyecanının azaldığı fark edilmiştir. Çünkü gezi sonrasında aradan geçen bu süreçte Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanes’nin geliştirdiği yenilikçi hizmetlerle aradaki açığı kapattığı anlaşılmıştır. Ayrıca 10 yıllık süreçte, Türk halk kütüphanecileri de olumlu girişimlerde bulunmuş ve gayret göstermiştir. Bununla birlikte kütüphanecilerin yenilikler hakkındaki beğeni kriterleri yükselmiştir. Bu doğrultuda yazıda gezi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, kazanılan deneyimler ve bu deneyimlerin değerlendirilmesine ilişkin görüşlerimiz tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Alman kütüphaneleri; halk kütüphaneleri; yenilikçilik; yenilikçi hizmetler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##