Almanya’da Halk Kütüphanesi Hizmetlerine Türk Göçmenleri Açısından Genel Bir Bakış

Gülcan Palo

Öz

Almanya’da yaşayan Türk nüfus Almanya’nın sosyal, politik ve ekonomik anlamda gelişimini etkilemektedir. Buna bağlı olarak kütüphane hizmetlerinde de farklı uygulamalar bulunmaktadır. Araştırmada Almanya’da bulunan beş halk kütüphanesindeki hizmetlerden örnekler verilmiştir. Çalışmanın amacı Almanya’da beş halk kütüphanesini değerlendirerek orada yaşayan Türk göçmenlerinin kültürel gelişimine katkısı olduğu düşünülen halk kütüphanesi hizmetlerini genel olarak
ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırma kapsamındaki kütüphaneler ve hizmetleri gözlem ve görüşme yöntemi ile elde edilen verilerle anlatılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Göçmenler; kütüphane hizmetleri; Almanya; halk kütüphaneleri.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##