Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Destekli Bilimsel İletişimi Kullanmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Gökhan Dağhan, Pınar Nuhoğlu Kibar, Nihal Menzi Çetin, Esra Telli, Buket Akkoyunlu

Öz

Bu araştırmada öğretmen adaylarının ağ günlüklerinde bilimsel iletişimi kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Öğretmenlik Uygulaması dersine devam eden 17 öğretmen adayının kendi düşünme ve öğrenme süreçlerinin farkında olmaları, kontrollerini sağlayabilmeleri, öğretmen gibi düşünmeyi öğrenmeleri ve bilimsel iletişim becerilerine sahip olabilmeleri için ağ günlükleri oluşturulmuş ve ders sürecinde kullanmaları sağlanmıştır. Günlükler belirlenen ölçütler doğrultusunda içerik analiziyle incelendiğinde, öğretmen adaylarının ilk aşama olan diğer kişiler tarafından yayınlanmış çalışmaları inceleme, sınıflandırma ve değerlendirme aşamasındaki görevleri gerçekleştirebildikleri, daha üst düzey bilgi ve beceri gerektiren aşamalarda yeni, orijinal fikirler üretme, ortaya çıkanları daha önceki çalışmalarla karşılaştırma ve sunma aşamalarındaki görevleri gerçekleştiremedikleri görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Blogs; scientific communication; prospective teachers; teachers; social media.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##