3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi (21 Ekim 2014)

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu (AEKA), Yükseköğretim Kurulu Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Grubu (YÖK - KAAE), Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü

Öz

ANKOS, AEKA, YÖK ve HÜ BBY Bölümü tarafından düzenlenen 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı kapsamında hazırlanan Sonuç Bildirgesi’ndeki öneriler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Araştırma Alanı’nın önceliklerinden biri olarak bilginin serbest dolaşımının kabul edilmesi ve UFUK 2020 projesi ile bütünleşebilmek adına önem taşıyan açık erişimin ulusal düzeyde uygulamasına geçilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Açık erişim; bilimsel iletişim; Avrupa Araştırma Alanı

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##