Mesleki Kütüphane / Bilgi Eğitimi Programları Kılavuzu

Elsa Bitri

Öz

Bu kılavuz, 2000 yılında yapılan kapsamlı ve gözden geçirilmiş son versiyonun yerine geçer. Kılavuz’un ilkeleri, 21. yüzyıl kütüphane ve bilgi hizmetlerindeki gelişmeleri yansıtan materyallerin kütüphane okulu ders programlarına alınmasını kapsar. Bu ilkeler kütüphane ve bilgi eğitimine ilişkin programlar için gerekli hedeflerin çerçevesini oluşturur. Bu çerçevede, öğretim programlarına katılacak çekirdek ve yararlı ders programı ögelerine duyulan gereksinim, bu programlar için öğretim elemanı, personel ve öğrenci gereksinimi ve söz konusu programların bilgi ve diğer kaynaklarla desteklenme gereksinimi belirtilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##