Türkiye’de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi

Metin Turan, Özgür Külcü

Öz

Bilgi teknolojileri ve bilişim sistemlerinin gelişmesi bu alanda ihlallerin artmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, bilişim suçları, bilişim hukuku çerçevesinde Yargıtay Kararlarının içerik analizi yapılarak incelenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de işlenen bilişim suçlarının konuları, özellikleri, yasaların uygulama koşulları, sorunlar ve aksayan yönler gibi hususlar irdelenmektedir. Analiz sonucunda, ihlal edilen kanun hükümleri, nedenleri ile açıklanmaktadır. Çalışmanın alanını 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda geçen bilişim suçları ile ilgili hükümleri oluşturmaktadır. Analiz sonucunda işlenen bilişim suçlarının büyük çoğunluğunun Türk Ceza Kanunu’nun 244. ve 245. maddeleri çerçevesinde işlendiği sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilişim suçları; internet suçları; Yargıtay Kararları; yasal düzenlemeler; içerik analizi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##