Enformasyon Teknolojisi ve Kütüphanecilik

Ahmet Çelik

Öz

Enformasyon teknolojisindeki gelişmelerin sonucu olarak, endüstri top- lumundan enformasyon toplumuna doğru bir geçiş dönemi yaşanmakta, bu süreçten geleneksel kurumlar önemli ölçüde etkilenmektedir. Kütüphaneci­lik mesleği de bu gelişmelerden en fazla etkilenecek alanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, enformasyon teknolojisindeki bazı gelişme’ ler ele alınarak, bunların kütüphane ve kütüphaneciler üzerindeki muhtemel etkileri kısaca tartışılmaktadır.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##