Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 3 (2001) Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL/ International Association of Technological University Libraries) 22. Yıllık Toplantısı Ayrıntılar   PDF
Ahmet Emre Aydın
 
Cilt 21, Sayı 1 (1972) Uluslarası kitap yılında 'herkes için kitap' Ayrıntılar   PDF
M.Türker Acaroğlu
 
Cilt 19, Sayı 3 (2005) UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye’nin Belgesel Mirasları Ayrıntılar   PDF
Esin Sultan Oğuz
 
Cilt 9, Sayı 2 (1995) UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi (Kasım 1994) Ayrıntılar   PDF
Yaşar Tonta
 
Cilt 10, Sayı 2 (1996) UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi: 1972’den 1994’e Ayrıntılar   PDF
TK Yayın Kurulu
 
Cilt 7, Sayı 2 (1958) Unesco Kuponlarının Onuncu Yılı Ayrıntılar   PDF
Mualla Yaman
 
Cilt 26, Sayı 3 (1977) UNESCO PROGRAMINDA KİTAP, KİTAPLIK VE ARŞİVLER Ayrıntılar   PDF
Bedrettin Tuncel
 
Cilt 31, Sayı 2 (1982) UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU’NUN YENİ YÖNETMELİĞİ TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ ve MİLLÎ KÜTÜPHANE Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1953) UNESCO'NUN EN SON BİBLİYOGRAFİK NEŞRİYATI Ayrıntılar   PDF
Behire Abacıoğlu
 
Cilt 20, Sayı 4 (1971) UNESCO’NUN 25’NCİ YILINDA UNESCO DOKÜMANTASYON, KÜTÜPHANELER ve ARŞİVLER BÖLÜMÜ Ayrıntılar
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 17, Sayı 2 (1968) UNESCO’NUN KÜTÜPHANECİLİKLE İLGİLİ ÜÇ TEŞEBBÜSÜ Ayrıntılar   PDF
Nihal Borcaklı
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006) Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma Öz   PDF
Mesut Kurulgan, Fatih Bayram
 
Cilt 20, Sayı 3 (2006) Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma Ayrıntılar   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 26, Sayı 4 (1977) ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Ayrıntılar   PDF
Ayşe Üstün
 
Cilt 4, Sayı 1 (1990) Üniversite Kütüphaneleri İçin Standartlar Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 31, Sayı 3 (2017) Üniversite Kütüphaneleri Personel-Kullanıcı İlişkisi ve Mevcut Durumun Standarda Uygunluğu Öz   PDF
Hüseyin Kaya
 
Cilt 21, Sayı 1 (1972) ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ ve MÜRACAAT HİZMETİ Ayrıntılar   PDF
Bengü Üçok
 
Cilt 11, Sayı 3 (1997) Üniversite Kütüphaneleri ve Ulusal Bilgi Politikası Öz   PDF
Nazlı Alkan
 
Cilt 17, Sayı 4 (1968) Üniversite Kütüphanelerimiz ve Sorunları Ayrıntılar   PDF
Hilmi Çelik
 
Cilt 3, Sayı 1 (1989) Üniversite Kütüphanelerimiz ve Yönetim Ayrıntılar   PDF
Hansın Tunçkanat
 
Cilt 1, Sayı 1 (1987) Üniversite Kütüphanelerinde Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları Öz   PDF
Gülbün Baydur
 
Cilt 21, Sayı 4 (2007) Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye’deki Üniversite Kütüphaneleri İçin Alternatif Finansman Modeli Önerisi Öz   PDF
Mesut Kurulgan, Fatih Temizel
 
Cilt 6, Sayı 4 (1992) Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe ve Bütçenin Rasyonel Kullanımı Ayrıntılar   PDF
Yusuf Kayan
 
Cilt 12, Sayı 4 (1998) Üniversite Kütüphanelerinde İstatistik Kullanımı Öz   PDF
Ümit Konya
 
Cilt 19, Sayı 4 (1970) ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KİTAP SEÇİMİ Ayrıntılar   PDF
Leman Bakla
 
Cilt 18, Sayı 3 (2004) Üniversite Kütüphanelerinde Müşteri Merkezli Yapılanma ve Personel Memnuniyeti Öz   PDF
Erol Yılmaz
 
Cilt 31, Sayı 4 (1982) ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE OKUYUCU EĞİTİMİ Ayrıntılar   PDF
Dilek Keyman
 
Cilt 6, Sayı 3 (1992) Üniversite Kütüphanelerinde Okuyucu Eğitimi Programı ve Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesindeki Uygulama Ayrıntılar
Sema Tutumel
 
Cilt 12, Sayı 3 (1998) Üniversite Kütüphanelerinde Stratejik Planlama: Bir Araştırma Öz   PDF
Asuman Çalış
 
Cilt 11, Sayı 4 (1997) Üniversite Kütüphanelerinde Teknik Hizmetler Bölümünün Ergonomik Olarak Düzenlenmesinin Verimliliğe Etkileri Öz   PDF
Cennet Akış
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013) Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı ve Web Tabanlı Kullanıcı Eğitimi İçin Öneriler Öz   PDF
Demet Işık
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Üniversite Kütüphanelerinde Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi* Öz   PDF
Ayşe Gedikçi, Öndoğan
 
Toplam 2814 ögeden 2593 - 2624 arası << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##