Sayı Başlık
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Türkiye’de Kütüphane ve Bilgibilimi Araştırmalarında Kuram Kullanımı: Bir İçerik Analizi Öz   PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (1995) Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 5, Sayı 3 (1956) TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANECİLİK Ayrıntılar   PDF
Leman Çankaya
 
Cilt 1, Sayı 1 (1987) Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Bazı Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Ayrıntılar   PDF
Jale Baysal
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009) Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında İlk Kadın Profesör ve Cumhuriyetimizin Zarif Bir Temsilcisi: Rahmetli Hocam Prof. Dr. Jale Baysal Ayrıntılar   PDF
Aysel Tontar
 
Cilt 7, Sayı 1 (1993) Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dalla nın/Bölümlerin in Tercih Edilme Eğilimleri: 1988-1991 Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 7, Sayı 2 (1993) Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallannın/Bölümlerinin Tercih Edilme Eğilimleri: 1988-1991 Ayrıntılar   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2004) Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliği Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet E. Küçük, Umut Al, Gülterı Alır, İrem Soydal, Yurdagül Ünal
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliğinin Kısa Tarihçesi ve Günümüz Uygulamaları Öz   PDF
Halime Atıl Yörü
 
Cilt 1, Sayı 2 (1952) TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANELERİ GELİŞTİRME PROGRAMI Ayrıntılar   PDF
Lawrence S. Thompson
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim Öz   PDF
Yaşar Tonta, Müge Akbulut
 
Cilt 18, Sayı 3 (2004) Türkiye’de Siyasal İşleyişin Halk Kütüphanelerine Etkisi Üzerine Bir Deneme Öz   PDF
Hasan S Keseroğlu
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015) Türkiye’de Toplumsal Bilimler ve İnsan Bilimleri Dergilerinde Hakemlik Süreci: Yazar, Hakem ve Editör Bakış Açılarından Bir İnceleme Öz   PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu, Mehmet Tayfun Gülle
 
Cilt 13, Sayı 4 (1999) Türkiye’de Ulusal Enformasyon ve Bilim Politikaları Alanındaki Yaklaşımlar Öz   PDF
Mehmet Toplu
 
Cilt 22, Sayı 4 (2008) Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi Ayrıntılar   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1979) TÜRKİYE’DE XIX. YÜZYILDA DERLEME İŞLERİYLE İLGİLİ YENİ BELGELER BULUNDU Ayrıntılar   PDF
Türker ACAROĞLU
 
Cilt 31, Sayı 4 (2017) Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme Öz   PDF
Yaşar Tonta
 
Cilt 13, Sayı 1 (1999) Türkiye’de Yazma Eserler Sorunu ve Çözüm Önerileri Öz   PDF
Mehmet Emin Küçük
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013) Türkiye’de Yeni Bin Yılda Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri Hakkında Niceliksel Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet Ali Akkaya
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008) Türkiye’de Yürütülen Kütüphaneler Arası Materyal Ödünç Alma/ Verme ve Belge Sağlama Hizmetlerine Toplu Bir Bakış Öz   PDF
Halime Atıl Yörü
 
Cilt 20, Sayı 2 (2006) Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerinin Halk Kütüphanelerine Devredilmelerinden Önceki Niceliksel Durum (1995-2000) Öz   PDF
Candemir Demircan
 
Cilt 18, Sayı 4 (2004) Türkiye’deki Elektronik Dergiler Ayrıntılar   PDF
m. Ali Yar
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005) Türkiye’deki Goethe-Institut Kütüphaneleri: Almanca kitaplardan daha fazlasını bulabilirsiniz Öz   PDF
Nezih Pala
 
Cilt 20, Sayı 3 (2006) Türkiye’deki Ispanyol Kültürü: İstanbul Cervantes Enstitüsü Alvaro Mutis Kütüphanesi Ayrıntılar   PDF
Begoña Colmenero Niño
 
Cilt 17, Sayı 3 (2003) Türkiye’deki Konsorsiyumların Kütüphanelerde Satın Alma Üzerine Etkisi Öz   PDF
Tuba Akbaytürk
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009) Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Kadın İşgücü Öz   PDF
Halime Atıl Yörü
 
Cilt 5, Sayı 2 (1991) Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinin Sorunları Ayrıntılar   PDF
Ahmet Çelik
 
Cilt 30, Sayı 1 (2016) Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım Öz   PDF
Şenol Karadeniz, Bülent Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 3 (1971) TÜRKİYE’NİN ENFORMASYON SORUNLARI Ayrıntılar   PDF
Metin İskeçeli
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015) Türkiye’nin İlk Örneği Olarak Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesinin (APİKAM) Şehirdeki Bilinirlik Düzeyine İlişkin Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Mehmet Ali Akkaya
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009) Türkiye’nin İlk Tasarım Kütüphanesi: DesignLibrary Ayrıntılar   PDF
Didem Mollaoğlu
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1979) TÜRKİYE’YE MATBAANIN GİRİŞİ Ayrıntılar   PDF
Osman ERSOY
 
Toplam 2814 ögeden 2529 - 2560 arası << < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##