Sayı Başlık
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Atatürk’ün Gözlerindeki Gizemli Tılsım Öz   PDF
Cem Özel
 
Cilt 16, Sayı 2 (2002) Atatürk’ün Kütüphanesi Öz   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 19, Sayı 3 (2005) Atatürk’ün Okuduğu Uygarlık Tarihleri Ayrıntılar   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009) Atatürk’ün Yanı Başında: Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları Ayrıntılar   PDF
Filiz Erten Mazlum
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015) Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu Öz   PDF
Murat Yılmaz
 
Cilt 33, Sayı 3 (2019) Atıf Dizinlerinde Bir Araştırma Örneği Öz   PDF
Cem Özel
 
Cilt 19, Sayı 4 (2005) Atıf Efendi Kütüphanesi Ayrıntılar   PDF
Fatih Rukancı
 
Cilt 12, Sayı 1 (1998) Atıf Verisi (Citation Data) ve Enformetrik Yasalar: Türk Kütüphanecilik Literatüründeki Doktora Tezleri Üzerinde Bir Uygulama Öz   PDF
Özlem Gökkurt Bayram
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Atlas of Science, Visualizing What We Know Öz   PDF
Güleda Düzyol
 
Cilt 13, Sayı 2 (1999) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi Yaşama Geçiyor Ayrıntılar   PDF
Sekine Karakaş
 
Cilt 9, Sayı 4 (1995) A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü Alan Lisans Tezleri Bibliyografyası Ayrıntılar   PDF
Doğan Atılgan, Çiğdem Türkan
 
Cilt 4, Sayı 2 (1990) A.Ü.DTCF. Kütüphanecilik Bölümü Öğrencisi Şengül Akkaya'nın XXVI. Kütüphane Haftasında Yaptığı Konuşma Ayrıntılar   PDF
Şengül Akkaya
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) A.Ü.DTCF. Kütüphanecilik Bölümü’nün 50. Yılı İçin GEÇMİŞ’in BELLEĞİ Ayrıntılar   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulundan İzlenimler Öz   PDF
Nisa Öktem, Nilay Cevher
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016) Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı 2016 Öz   PDF
Tolga Çakmak
 
Cilt 26, Sayı 3 (2012) Avrupa Bilimetri Yaz Okulundan İzlenimler Öz   PDF
Güleda Doğan, Zehra Taşkın
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları Öz   PDF
Türkay Henkoğlu, Bülent Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 4 (2001) Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri: Niceliksel Bir Karşılaştırma Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 20, Sayı 1 (2006) Avrupa Birliği Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Değerlendirme Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 16, Sayı 2 (2002) Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000) Avrupa Birliği ve Türkiye Öz   PDF
Ersin Çelenkoğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2004) Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Örneği Öz   PDF
Beyhan Karpuz
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) Avrupa Konseyi / EBLIDA Avrupa Kütüphaneleri îçin Yasal Düzenleme ve Politika Kılavuz İlkeleri Ayrıntılar   PDF
Selma Alpay Aslan
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1962) AVRUPA KONSEYİ OKUL DIŞI EĞİTİM DOKÜMANTASYONU SEMİNERİ La Haye, 26-30 Kasım 1962 Rapor Ayrıntılar   PDF
Behire Abacıoğlu
 
Cilt 8, Sayı 1 (1959) Avrupa Kütüphaneleri Hakkında Rapor Ayrıntılar   PDF
İ. Parmaksızoğlu, M. Gökman, H. Dener
 
Cilt 3, Sayı 4 (1989) Avrupa Topluluğunun Kültür Politikası ve Kütüphaneler Ayrıntılar   PDF
Tülin Sağlamtunç
 
Cilt 14, Sayı 4 (2000) Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları Öz   PDF
Fatih Rukancı
 
Cilt 29, Sayı 4 (1980) AVUSTRALYA’DA BİR YÜKSEK OKUL KÜTÜPHANESİNDE OKUYUCU EĞİTİMİ Ayrıntılar   PDF
Gülçin CRIBB
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015) Avustralya’da Halk Kütüphaneleri ve Eğitim İlişkisi: 1996-2011 Öz   PDF
Mandana Mir Moftakhari
 
Cilt 31, Sayı 2 (2017) Avustralya’da Kanıta Dayalı Kütüphanecilik: Bir Ulusun Kaynak Paylaşımını Geliştirmek Öz   PDF
Çev.: Güler Demir
 
Cilt 12, Sayı 3 (1998) Avusturya Halk Kütüphaneleri ve Halk Kütüphanesi Sistemi Üzerine Bazı Gözlemler Ayrıntılar   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 26, Sayı 3 (1977) AVUSTURYA MİLLİ KÜTÜPHANESİ Ayrıntılar   PDF
Günseli Ardana
 
Toplam 2914 ögeden 225 - 256 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##