Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 3 (1997) Türkiye’de Bilgi Hizmetleri ve Internet: Temel Sorunlar ve Politika Geliştirme Öz   PDF
Yaşar Tonta
 
Cilt 22, Sayı 3 (2008) Türkiye’de Bilimsel Elektronik Dergiler Öz   PDF
Mehmet Emin Küçük, Umut Al, N. Erol Olcay
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014) Türkiye’de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi Öz   PDF
Metin Turan, Özgür Külcü
 
Cilt 5, Sayı 3 (1991) Türkiye’de Ekonomi - Halk Kütüphaneleri İlişkisi Ayrıntılar   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 22, Sayı 3 (2008) Türkiye’de Elektronik İmza ve Elektronik Devlet Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi Öz   PDF
Esin Altın
 
Cilt 7, Sayı 2 (1958) TÜRKİYE’DE FİLM SENARYOLARININ TETKÎKİ VE SİNEMA FİLMLERİNİN KONTROLÜ Ayrıntılar   PDF
Bahri Ulaş
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009) Türkiye’de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri Öz   PDF
Şenol Karadeniz, Bülent Yılmaz
 
Cilt 22, Sayı 1 (2008) Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri: “İyi Uygulama Örneği” Olarak Bir Deneyimin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014) Türkiye’de Halk Kütüphanelerine İlişkin Güncel Sorunlar Üzerine Bir Rapor - 2009 Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013) Türkiye’de Halk Kütüphanelerinin Belediyelere Devrine İlişkin Çabalar Konusunda Düşüncelerim Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Türkiye’de Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devredilme Süreci Üzerine Ankara Özel İdare Yöneticilerinin Düşünceleri Öz   PDF
Bülent Yılmaz, Derya Baklacı, Ömer Çetin, Vuslat Güler, Yelda Güneyoğlu, Dilek İskenderoğlu
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013) Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Özel İdarelere Devri Konusunda Özel İdare Yöneticilerinin Görüşleri Öz   PDF
Orhan Açıkgöz, Bülent Yılmaz
 
Cilt 21, Sayı 4 (2007) Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları Öz   PDF
Özden Demircioğlu Faydalı, Bülent Yılmaz
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi Ayrıntılar   PDF
Mustafa Bayter
 
Cilt 13, Sayı 4 (1999) Türkiye’de İlk Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluşu ve Emily Dean Öz   PDF
Sekine Yılmaz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011) Türkiye’de İlk Sayısal Kütüphane Yönetim Sistemi: IRCICA FARABİ Öz   PDF
Abdullah Topaloğlu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 24, Sayı 3 (1975) TÜRKİYE’DE KİTAP PAZARLAMASI (Problem sahaları ve çözüm teklifleri) Ayrıntılar   PDF
Altan Deliorman
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Kurumsal Açık Arşivlerin Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Açık Arşivi Örneği Öz   PDF
Korhan Levent Ertürk, Gökhan Şengül
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Kurumsal Elektronik Bilgi ve Belge Yönetimi Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi: 57 Örnek Kurumun Analizi Öz   PDF
Özgür Külcü
 
Cilt 30, Sayı 2 (1981) TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ALANINDA İNSANGÜCÜ PLANLAMASI Ayrıntılar   PDF
Bengü Acar
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Türkiye’de Kütüphane ve Bilgibilimi Araştırmalarında Kuram Kullanımı: Bir İçerik Analizi Öz   PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (1995) Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 5, Sayı 3 (1956) TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANECİLİK Ayrıntılar   PDF
Leman Çankaya
 
Cilt 1, Sayı 1 (1987) Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Bazı Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Ayrıntılar   PDF
Jale Baysal
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009) Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında İlk Kadın Profesör ve Cumhuriyetimizin Zarif Bir Temsilcisi: Rahmetli Hocam Prof. Dr. Jale Baysal Ayrıntılar   PDF
Aysel Tontar
 
Cilt 7, Sayı 1 (1993) Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dalla nın/Bölümlerin in Tercih Edilme Eğilimleri: 1988-1991 Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 7, Sayı 2 (1993) Türkiye’de Kütüphanecilik Arşivcilik ve Dokümantasyon- Enformasyon Anabilim Dallannın/Bölümlerinin Tercih Edilme Eğilimleri: 1988-1991 Ayrıntılar   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2004) Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliği Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet E. Küçük, Umut Al, Gülterı Alır, İrem Soydal, Yurdagül Ünal
 
Cilt 26, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliğinin Kısa Tarihçesi ve Günümüz Uygulamaları Öz   PDF
Halime Atıl Yörü
 
Cilt 1, Sayı 2 (1952) TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANELERİ GELİŞTİRME PROGRAMI Ayrıntılar   PDF
Lawrence S. Thompson
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim Öz   PDF
Yaşar Tonta, Müge Akbulut
 
Toplam 2768 ögeden 2465 - 2496 arası << < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##