Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1-2 (1962) TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİ VE TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ Ayrıntılar   PDF
Mefharet Derer
 
Cilt 23, Sayı 1 (1974) TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİNDEKİ YAZMALAR HAKKINDA YERLİ - YABANCI KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFYASI Ayrıntılar   PDF
İsmet Binark
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005) Türkiye Milli Kütüphanesinin Kuruluş Yılları 1945-1955 Ayrıntılar   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011) Türkiye Okuma Kültürü Haritası Ayrıntılar   PDF
Rahmi Akkılık
 
Cilt 17, Sayı 4 (1968) Türkiye Radyoları'nın V. Kütüphane Haftası İle İlgili YORUMU Ayrıntılar   PDF
TK Yayın Kurulu
 
Cilt 16, Sayı 1 (2002) Türkiye Ses Bankası ve Taş Plaklar Ayrıntılar   PDF
Cengiz Aslan
 
Cilt 13, Sayı 4 (1999) Türkiye sorunlarına çözüm konferansı-I Ayrıntılar   PDF
Serhat Baytur
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (1960) TÜRKİYE TARÎH YAYINLARI BİBLİYOGRAFYASI Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (1959) TÜRKİYE TARİH YAYINLARI BİBLİYOGRAFYASINA EK Ayrıntılar   PDF
M. D. Mercangil
 
Cilt 24, Sayı 4 (1975) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ HAKKINDA RAPOR Ayrıntılar   PDF
O. Tekin Aybaş
 
Cilt 25, Sayı 1 (1976) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ HAKKINDA RAPOR (İstatistikî Tablolar) Ayrıntılar   PDF
O. Tekin Aybaş
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014) Türkiye ve Dünyada Kitap Okuma Değerlerinin Karşılaştırması ve Sosyal Yaşamımıza Etkileri Öz   PDF
İbrahim Ortaş
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016) Türkiye ve Dünyadaki Ziraat Fakültelerinin Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yıllarının Bibliyometrik Analizi Öz   PDF (English)
Can Besimoğlu
 
Cilt 29, Sayı 1 (1980) TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU Ayrıntılar   PDF
H. Y. NUHOĞLU
 
Cilt 29, Sayı 2 (1980) TÜRKİYE YAZMALARI TOPLU KATALOĞU ÇALIŞMALARI Ayrıntılar   PDF
İsmet Parmaksızoğlu
 
Cilt 16, Sayı 1 (2002) Türkiye Yazmalarının Sayısallaştırılması Öz   PDF
Selenay Aytaç
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009) Türkiye ’de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri Ayrıntılar   PDF
Derviş Durmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (1952) TÜRKİYE'DE 1928-1952 YILLARINA AİT KİTAP İSTATİSTİKLERİ Ayrıntılar   PDF
TK Yayın Kurulu
 
Cilt 2, Sayı 4 (1988) Türkiye'de Gençlere Özgü Okuma Davranışları Ayrıntılar   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017) Türkiye'de Kariyer Uzmanlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi ve Bilgi ve Belge Yönetimi Açısından Durum Değerlendirmesi Öz   PDF
Yasin Şeşen
 
Cilt 3, Sayı 2 (1989) Türkiye'de Kütüphane Otomasyonu ve Sorunları Ayrıntılar   PDF
Gülsema İlhan
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1979) Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitimine Genel Bakış Ayrıntılar   PDF
Adil Artukoğlu
 
Cilt 32, Sayı 4 (1983) Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin temel sorunları Ayrıntılar   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 35, Sayı 1 (1986) TÜRKİYE'DE OKUL KÜTÜPHANELERİNİN HİZMET VERMESİNİ ETKİLEYEN YÖNETİMSEL FAKTÖRLER Öz   PDF
H. İnci Önal
 
Cilt 4, Sayı 1 (1990) Türkiye'de Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin 4.Sınıf Öğrencilerinin Özgür (Boş) Zaman Ders Dışı Okuma Alışkanlıkları Özerine Bir Araştırma Ayrıntılar   PDF
Tülin Sağlamtunç
 
Cilt 24, Sayı 2 (1975) TÜRKİYE'NİN BAŞLICA KÜTÜPHANELERİ Ayrıntılar   PDF
Türker Acaroğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (1977) TÜRKİYE'YE MATBAANIN GEÇ GİRİŞİNİN SOSYAL - PSİKOLOJİK SEBEPLERİ Ayrıntılar   PDF
İsmet Binark
 
Cilt 6, Sayı 1-2 (1957) TÜRKİYEDE KÜTÜPHANECİLİK ÖĞRETİMİNİN TARİHÇESİ Ayrıntılar   PDF
Adnan Ötüken
 
Cilt 20, Sayı 4 (1971) TÜRKİYE’ DE DOKÜMANTASYON ÖĞRETİMİ — BİR YANLIŞLIĞI DÜZELTMEK ÜZERE — Ayrıntılar   PDF
Jale Baysal
 
Cilt 17, Sayı 4 (2003) Türkiye’ de Özel Okul Kütüphanelerinin Sorunları: Özel Okul Kütüphanelerine Yönelik Bir Anket Öz   PDF
Sevim Cevizbaş
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010) Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma Öz   PDF
Bülent Karasözen, Burcu Umut Zan, Doğan Atılgan
 
Cilt 29, Sayı 4 (2015) Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı’nın Yasal Dayanağı-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 2004-2014 Yılları Arası Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Semanur Öztemiz, Bülent Yılmaz
 
Toplam 2768 ögeden 2433 - 2464 arası << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##