Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 4 (2006) Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane Ayrıntılar
Fatih Rukancı, Hakan Anameriç
 
Cilt 34, Sayı 3 (2020) Ambassador of Lifelong Learning/ Public Libraries in Multicultural Society: The Case of Pakistan Öz   PDF (English)
Faiza Bashir
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009) Amerika Birleşik Devletleri Bilgi Politikası Öz   PDF
Hatice Gülşen Birinci
 
Cilt 32, Sayı 4 (1983) Amerika Birleşik Devletleri'nde Kütüphanecilik Eğitimi Ayrıntılar   PDF
Çev.: Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 23, Sayı 4 (1974) AMERİKAN KONGRE KÜTÜPHANESİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (LC CLASSIFICATION) Ayrıntılar   PDF
Gülbün Baydur
 
Cilt 14, Sayı 3-4 (1965) AMERİKAN KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ MİLLETLER ARASI MÜNASEBETLER DAİRESİ Ayrıntılar   PDF
Ülkün Aydoğdu
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007) An Evaluation of the American Models of Public Library Service for Disabled Users for Poland Öz   PDF   PDF (English)
Malgorzata Fedorowicz
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015) Anadolu Kütüphaneleri Öz   PDF
Hasan S. Keseroğlu, Elsa Bitri
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider bir Kütüphane Müdürü Seçimi Öz   PDF
Murat Yılmaz
 
Cilt 28, Sayı 3 (1979) ANAOKULLARINA GİDEN BEŞ VE ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ SEÇİLMİŞ RESİMLİ KİTAPLAR HARKINDAKİ BEĞENİLERİNİN İNCELENMESİ Ayrıntılar   PDF
Mübeccel Sofuoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2 (1993) Anaokulu Öğretmenlerinin Beş ve Altı Yaş Çocukları İçin Kullandıkları Masal ve Hikâye Kitaplarının Niteliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Mübeccel Gönen
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014) Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: Araştırma Konuları ve Kurumlar Arası İş Birliğinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi Öz   PDF
Deniz Karagöz, Nazmi Kozak
 
Cilt 26, Sayı 4 (2012) Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili Öz   PDF
Dönüş Çiçek, Nazmi Kozak
 
Cilt 31, Sayı 3 (1982) ANAYASA TASARISI VE KÜTÜPHANELER Ayrıntılar   PDF
Necmettin Sefercioğlu
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1973) ANGLO - AMERİKAN KATALOGLAMA KURALLARI İLE TÜRK KATALOGLAMA KURALLARINDA BAŞLIK SEÇİMİ VE BİÇİMİ - II Ayrıntılar   PDF
O. Üstün Yıldırım
 
Cilt 22, Sayı 1-2 (1973) ANGLO - AMERİKAN KATALOGLAMA KURALLARI ÎLE TÜRK KATALOGLAMA KURALLARINDA BAŞLIK SEÇİMİ VE BİÇİMİ I Ayrıntılar   PDF
O. Üstün Yıldırım
 
Cilt 34, Sayı 2 (1985) ANGLO-AMERİKAN KATALOGLAMA KURALLARI 2'DE YAZARLIK Öz   PDF
Gülbün Baydur
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016) Anılarda Ahmet Gürlek: 50. Sanat Yılına Armağan Öz   PDF
Üstün Yıldırım
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Anılarımdaki Meral Hanım Öz   PDF
Kenan Erzurum
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Anılarımdaki Meral Hocam Öz   PDF
Selçuk Süzmetaş
 
Cilt 2, Sayı 1 (1953) ANIT-KABÎR’DE “ATATÜRK” VE DEVRİM KÜTÜPHANESİ Ayrıntılar   PDF
Sami N. Özerdim
 
Cilt 8, Sayı 3 (1994) Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nin Tarihçesi Ayrıntılar   PDF
Tülin Sağlamtunç
 
Cilt 11, Sayı 3-4 (1962) ANKARA CENTO KÜTÜPHANECİLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ RAPORU Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 32, Sayı 1 (1983) Ankara İl Halk Kütüphanesi Milli Kütüphanenin eski binasına nasıl taşınır? Ayrıntılar   PDF
Tülin Sağlamtunç
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Öz   PDF
Emine Ercan
 
Cilt 24, Sayı 2 (1975) ANKARA RADYOSU «SABAHTAN SABAHA» PROGRAMINDA KÜTÜPHANE HAFTASI Ayrıntılar   PDF
Abdülkadir Salgır
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1973) ANKARA TİCARET VE TURİZMİ YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE KÜTÜPHANESİ Ayrıntılar   PDF
Nafia Tüzün
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012) Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü “Teknik Kadro Gerekçesi” Öz   PDF
DTCF BBY Bölümü
 
Cilt 18, Sayı 4 (1969) ANKARA ÜNİVERSİTESİ DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ NÜN ONBEŞ YILI Ayrıntılar   PDF
Osman Ersoy
 
Cilt 32, Sayı 2 (1983) ANKARA ÜNİVERSİTESİ DTCF KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ XXV. YIL ANI KİTABI Ayrıntılar   PDF
TK Yayın Kurulu
 
Cilt 20, Sayı 4 (2006) Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi Öz   PDF
Sacit Arslantekin, Özlem Bayram, Doğan Atılgan, Cemal Atakan
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014) Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluş Öyküsü Öz   PDF
Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan
 
Toplam 2914 ögeden 129 - 160 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##