Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 3-4 (1973) CUMHURİYETİN 5 Ayrıntılar   PDF
Abdülkadir Salgır
 
Cilt 18, Sayı 4 (2004) Cumhuriyetin Başlangıcında Kaleme Alman İstanbul Darülfünunu Kütüphanesi’ne Ait Bir Dahilî Nizâmnâme Lâyihası Öz   PDF
Murat Candemir
 
Cilt 19, Sayı 1 (2005) Cumhuriyet’ten Günümüze Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Başlıca Yönelişler Öz   PDF
İrfan Çakın
 
Cilt 25, Sayı 1 (1976) CUTTER TABLOSU'NUN TÜRK KÜTÜPHANELERİ İÇİN UYGULANMASI Ayrıntılar   PDF
Halit Bozkurt
 
Cilt 24, Sayı 4 (1975) D. P. T. BİLİMSEL VE TEKNİK ENFORMASYON ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU V E BİLİMSEL VE TEKNİK ENFORMASYONUN ANLAMI Ayrıntılar   PDF
Jale Baysal
 
Cilt 29, Sayı 2 (2015) Dalgaları Aşmak Ya Da Gelgite Yakalanmak? Gelişen Bilgi Ortamını Yönetmek/ Eğilim Raporundan Açılımlar Öz   PDF
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu ANKOS
 
Cilt 6, Sayı 4 (1957) DANİMARKA KÜTÜPHANELERİ Ayrıntılar   PDF
Leman Şenalp
 
Cilt 10, Sayı 1 (1996) Danimarka’da Çocuk Kültürü Ayrıntılar   PDF
Neslihan Uraz
 
Cilt 29, Sayı 4 (1980) DANİMARKA’DA KÜTÜPHANE HİZMETİ VE HALK KÜTÜPHANELERİ Ayrıntılar   PDF
Mustafa Akbulut
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016) Darbe Girişimi Öz   PDF
Ali Fuat Kartal
 
Cilt 33, Sayı 3 (2019) Dayım: Bir İnsanoğlunun Portresi Öz   PDF
Rasim Özgür Dönmez
 
Cilt 31, Sayı 4 (2017) Değerli Ağabeyim ve Meslektaşım Ramazan Kayalar Anısına! Öz   PDF
Hasan Basri Selçuk
 
Cilt 19, Sayı 2 (2005) Değerli Bilgi Çalışanları, Ayrıntılar   PDF
Mehmet Emin Küçük
 
Cilt 19, Sayı 3 (2005) Değerli Bilgi Çalışanları, Ayrıntılar   PDF
Mehmet Emin Küçük
 
Cilt 33, Sayı 4 (2019) Değerli Hocam Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay Öz   PDF
Hülya Dilek-Kayaoğlu
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017) Değerli Hocamız Prof. Dr. Adil Artukoğlu’nun Ardından Öz   PDF
İrfan Çakın
 
Cilt 15, Sayı 1 (2001) Değerli Hocamız Prof. Dr. İlhan Kum’u Düşünürken Ayrıntılar   PDF
İrfan Çakın
 
Cilt 6, Sayı 4 (1992) Değerli Meslektaşlarım Ayrıntılar   PDF
Tülin Sağlamtunç
 
Cilt 18, Sayı 4 (2004) Değişen Bîigi Ortamının Danışma Hizmetine Etkisi Öz   PDF
Nazan Özenç Uçak
 
Cilt 32, Sayı 4 (2018) Değişen Koleksiyonlar Değişen Kullanıcılar Öz   PDF
Oya Arus
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Değişim ve Bibliyografik Denetim Öz   PDF
Gülbün Baydur
 
Cilt 4, Sayı 1 (1990) Değişmesi beklenen anlayış Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013) Demokrasi/ ‘Doğru Bilgilendirilme’ Hakkı/ Bilgilenme Kültürü/ ve Bilgi Teknolojisi Bağlamında Kütüphane Kurumu Ayrıntılar   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 23, Sayı 4 (2009) Demokratik Kitle Örgütü Olarak Türk Tabipleri Birliği Ayrıntılar   PDF
M. Sezai Berber
 
Cilt 17, Sayı 4 (2003) Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 34, Sayı 1 (1985) DENİZ HARP OKULU KÜTÜPHANESİNİN TARİHSEL KONUM ve ÇAĞDAŞ NİTELİĞİ ÜZERİNE Öz   PDF
Özer Soysal
 
Cilt 5, Sayı 3 (1991) Depreşen Haksızlık Ayrıntılar   PDF
Necmeddin Sefercioğlu
 
Cilt 5, Sayı 2 (1991) Dergi Dünyasından Ayrıntılar   PDF
TK Yayın Kurulu
 
Cilt 26, Sayı 4 (2012) Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği Öz   PDF
Umut Al, İrem Soydal
 
Cilt 22, Sayı 3 (2008) Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı Öz   PDF
Yaşar Tonta, Yurdagül Ünal
 
Cilt 18, Sayı 3 (1969) DERGİLER ARASINDA Ayrıntılar   PDF
Üstün Yıldırım
 
Cilt 18, Sayı 1 (1969) DERLEME KANUNU ÜZERİNE Ayrıntılar   PDF
Üstün Yıldırım
 
Toplam 2833 ögeden 609 - 640 arası << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##