Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009) Bilgi Üretiminde Yazın Ürünleri ve Kütüphaneler: Atıfl arın Tespiti ve Analizi Yoluyla Araştırma Öz   PDF
Oya Gürdal Tamdoğan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2000) Bilgi Uzmanları ve Müfettişleri (Kütüphaneciler) Ayrıntılar   PDF
İsmail Akman
 
Cilt 18, Sayı 4 (2004) Bilgi ve Belge Uzmanlarının Organizasyonel Çalışmalarında Bir Olgu: Stres Ayrıntılar   PDF
Yalçın Yağcı
 
Cilt 31, Sayı 4 (2017) Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Dil Üstünde Özdeyişler Öz   PDF
Hasan S. Keseroğlu
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012) Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Haber Portalı Öz   PDF
Ali Taş
 
Cilt 30, Sayı 2 (2016) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Azerbaycan’daki Etkinlikleri Öz   PDF
Güler Demir
 
Cilt 16, Sayı 4 (2002) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerine : “Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminin Dinamizminde Önemsenmesi Gerekli Olanlara Bakış” Ayrıntılar   PDF
Yalçın Yağcı
 
Cilt 31, Sayı 3 (2017) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreci Deneyimleri: Kavram Yanılgıları Öz   PDF
Nermin Çakmak, Engin Baysen
 
Cilt 31, Sayı 2 (2017) Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Almayan Doçent Adaylarımız Öz   PDF
Hasan S. Keseroğlu
 
Cilt 23, Sayı 2 (2009) Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü Mezunlarının Teknik Hizmetler Sınıfı Kapsamına Alınması ile İlgili Gerekçe Ayrıntılar   PDF
Türk Kütüphaneciler Derneği
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014) Bilgi ve bilginin yönetimi Öz   PDF
M. Tayfun Gülle
 
Cilt 32, Sayı 3 (2018) Bilgi ve İletişim Çağında Bilimsel Bilgiye Erişimin Önemi ve Türkiye’nin Bilgiye Erişim Potansiyeli Öz   PDF
İbrahim Ortaş
 
Cilt 30, Sayı 3 (2016) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm: Türkiye’de Durum Öz   PDF
Erdinç Alaca, Bülent Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 (1992) Bilgi ve Sevgi Tüketimi Ayrıntılar   PDF
Feridun Büyükyıldız
 
Cilt 29, Sayı 3 (2015) Bilgi Yönetilebilir mi? Kavramsal Bir Yaklaşım Öz   PDF
Barış Safran
 
Cilt 21, Sayı 1 (2007) Bilgi Yönetim Merkezleri Olarak Kütüphaneler Ayrıntılar   PDF
Cengiz Aydın
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014) Bilgi Yönetim Sisteminin Etkinliği Üzerinde Bilgi Profesyonellerinin Tutum ve Davranışlarının Etkisinin İncelenmesi: Türk Firmaları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Berat Bir, Melisa Erdilek Karabay
 
Cilt 22, Sayı 3 (2008) Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Öz   PDF
Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu
 
Cilt 28, Sayı 4 (2014) Bilgi Yönetimi (BY) Nedir? Öz   PDF
Zeynep Tuba Sungur
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010) Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumlarından Örneklerle) Ayrıntılar   PDF
Remzi Salihoğlu
 
Cilt 23, Sayı 1 (2009) Bilgi Yönetimi Kavramı ve Gelişimi Öz   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017) Bilgi Yönetimi Süreçlerini Geliştirmede Enformasyon Sistemlerinin Kullanılması: Çalışma Ortamı, İş Özellikleri ve İş-Teknoloji Uyumunun Rolü Öz   PDF
Çev.: Nazlı Alkan
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010) Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram Öz   PDF
Nazan Özenç Uçak
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010) Bilginin Bilgisi: Kütüphane ve Bilgibilim Kuramı Sorunsalı Öz   PDF
Hasan Keseroğlu
 
Cilt 24, Sayı 3 (2010) Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: İnovasyon Öz   PDF
Yalçın Yalçınkaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2001) Bilginin Toplumsallaştırılması Ayrıntılar   PDF
Cengiz Aslan
 
Cilt 17, Sayı 1 (1968) BİLGİNİN YAYIMI Ayrıntılar   PDF
Metin İskeçeli
 
Cilt 2, Sayı 3 (1988) Bilgisayara Dayalı Kütüphane Sistemleri : Son 20 Yılın Gözden Geçirilmes Ayrıntılar   PDF
Lucy A. Tedd
 
Cilt 5, Sayı 1 (1991) Bilgisayarla Katolaglama Projesi: MARC Ayrıntılar   PDF
Doğan Atılgan
 
Cilt 34, Sayı 4 (1985) BİLGİSAYARLAR VE KÜTÜPHANELERDE KULLANILDIĞI ALANLAR Öz   PDF
Mustafa Akbulut
 
Cilt 28, Sayı 3 (2014) Bilgiye Erişim ve Kalkınma Konulu Lyon Deklarasyonu Ayrıntılar   PDF
Kütüphan-e Türkiye Proje Ofisi
 
Cilt 25, Sayı 2 (2011) Bilgiye Güvenmek Ayrıntılar   PDF
TK YAYIN KURULU
 
Toplam 2736 ögeden 385 - 416 arası << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##