Sayı Başlık
 
Cilt 32, Sayı 4 (2018) Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması Öz   PDF
Dilan Şerife Şişkin
 
Cilt 15, Sayı 2 (2001) Bilgi Hizmetleri ve Hizmetin Kalitesi Öz   PDF
Ayşe Üstün
 
Cilt 28, Sayı 1 (2014) Bilgi Hizmetlerinde Çok Kültürlü Yaklaşım Ayrıntılar   PDF
Ali Fuat Kartal
 
Cilt 23, Sayı 3 (2009) Bilgi Hizmetlerinde Verimlilik ve Motivasyon Ayrıntılar   PDF
Ayşe Üstün
 
Cilt 30, Sayı 4 (2016) Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Yeni Gelişmeler Öz   PDF
Özgür Külcü
 
Cilt 28, Sayı 2 (2014) Bilgi İle İyileşme: Bibliyoterapi Öz   PDF
Müge Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 4 (2001) Bilgi İletiminde Fiber Optik Teknolojisi Ayrıntılar   PDF
Osman Atılgan
 
Cilt 17, Sayı 1 (2003) Bilgi İletişim Teknolojilerinde Sayısal Uçurum Ayrıntılar   PDF
Osman Atılgan
 
Cilt 28, Sayı 4 (1979) BİLGİ İŞLEM, BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ, TARİHÇE, BİLGİSAYARLAR VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM Ayrıntılar   PDF
İsmet Binark
 
Cilt 14, Sayı 4 (2000) Bilgi İsteminin Giderilmesinde Bilgi Tüketilir mi, Kullanılır mı? Öz   PDF
Ekrem Uzunosmanoğlu
 
Cilt 29, Sayı 1 (2015) Bilgi Kaynağı Olarak Müzik Notaları ve Türkiye’deki Erişim Tercihlerine İlişkin Genel Bir Bakış Öz   PDF
Mehmet Ali Akkaya
 
Cilt 9, Sayı 4 (1995) Bilgi Kaynağı Olarak Patentler, Markalar ve Türk Patent Enstitüsü Öz   PDF
Erdoğan Karaahmet
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010) Bilgi Kuramı Ayrıntılar   PDF
M. Tayfun Gülle
 
Cilt 12, Sayı 1 (1998) Bilgi Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi ve Verimlilik Öz   PDF
Ayşe Üstün
 
Cilt 24, Sayı 2 (2010) Bilgi Merkezleri Çalışanları Kanun Tasarısı Taslağı Üzerine Öz   PDF
Osman Tahsin Öcal
 
Cilt 31, Sayı 4 (2017) Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi Öz   PDF
Mehmet Ali Akkaya
 
Cilt 27, Sayı 4 (2013) Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Okul Kütüphanecilerinin Rolleri ve Algıları Öz   PDF
Tolga Çakmak, H. İnci Önal
 
Cilt 31, Sayı 1 (2017) Bilgi Okuryazarlığı ve Öğretmen Yetiştirme Öz   PDF
Fatma Baysen, Nermin Çakmak, Engin Baysen
 
Cilt 16, Sayı 1 (2002) Bilgi Okuryazarlığı: Bir ilköğretim Okulunda Yürütülen Uygulama Çalışması Öz   PDF
S.Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2010) Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz Öz   PDF
S.Serap Kurbanoğlu
 
Cilt 27, Sayı 1 (2013) Bilgi Profesyonellerinin Bilgi Teknolojisi Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma Öz   PDF
Mesut Kurulgan, Didem Paşaoğlu
 
Cilt 26, Sayı 2 (2012) Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler Öz   PDF
İrfan Çakın
 
Cilt 14, Sayı 1 (2000) Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Yeniden Yapılanma: Hacettepe Üniversitesi Örneği Öz   PDF
İrfan Çakın
 
Cilt 27, Sayı 2 (2013) Bilgi Profesyonellerinin Meslek Derneklerine Bakışı: TKD ve ÜNAK Örneklerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Özgür Külcül, Ömer Dalkıran
 
Cilt 10, Sayı 1 (1996) Bilgi Sosyolojisi: Kütüphanecilik Kuramı İçin Bir Deneme Öz   PDF
Bülent Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 2 (1995) Bilgi Taramalarında Temel Başarısızlık Nedenleri Öz   PDF
Nazlı Alkan
 
Cilt 9, Sayı 4 (1995) Bilgi Taramalarının Değerlendirilmesinde Süre ve Maliyet Ölçütleri Öz   PDF
Nazlı Alkan
 
Cilt 9, Sayı 3 (1995) Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde Bütünlük (Kapsam), Yenilik, Tarama Çıktısı ve Kullanıcı Çabası Ölçütleri Öz   PDF
Nazlı Alkan
 
Cilt 8, Sayı 4 (1994) Bilgi Taramalarının Nitelik Açısından Değerlendirilmesinde "Kesin isabet” (Kİ-Precision) ve ’'Erişim İsabeti" (Eİ-Recall) Oranları Öz   PDF
Nazlı Alkan
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Bilgi Teknolojilerinin Kütüphane/ Bilgi-Belge Merkezlerine Etkisi: Toplumsal, Yapısal, Yönetsel ve İşlevsel Açılardan Bir İnceleme Öz   PDF
Mesut Kurulgan
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Bilgi Teknolojilerinin Statü Bağlamında Bilgi Profesyonellerine Yansıması: Ankara’da Çalışan Kütüphaneciler Üzerine Bir Araştırma Öz
Semanur Öztemiz
 
Cilt 27, Sayı 3 (2013) Bilgi Teknolojilerinin Statü Bağlamında Bilgi Profesyonellerine Yansıması: Ankara’da Çalışan Kütüphaneciler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Semanur Öztemiz
 
Toplam 2833 ögeden 353 - 384 arası << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##