Akkaya, Mehmet Ali

  • Cilt 30, Sayı 4 (2016) - HAKEMLİ YAZILAR
    Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz
    Öz  PDF
  • Cilt 30, Sayı 4 (2016) - TANITIM DEĞERLENDİRME
    Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 kuralları
    Öz  PDF
  • Cilt 31, Sayı 4 (2017) - GÖRÜŞLER
    Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi ve Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 32, Sayı 1 (2018) - TANITIM DEĞERLENDİRME
    Açık Anahtar: Kütüphanecilik, Arşivcilik Ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan Ve Derleme Kitaplar Dizini
    Öz  PDF
  • Cilt 32, Sayı 1 (2018) - TANITIM DEĞERLENDİRME
    Önce İnsan, Önce İletişim: Bilgi ve Belge Yöneticileri İçin Halkla İlişkiler
    Öz  PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##