Atıl Yörü, Halime

  • Cilt 26, Sayı 1 (2012) - GÖRÜŞLER
    Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliğinin Kısa Tarihçesi ve Günümüz Uygulamaları
    Öz  PDF
  • Cilt 22, Sayı 1 (2008) - GÖRÜŞLER
    Türkiye’de Yürütülen Kütüphaneler Arası Materyal Ödünç Alma/ Verme ve Belge Sağlama Hizmetlerine Toplu Bir Bakış
    Öz  PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##