BBY Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

  • Cilt 26, Sayı 2 (2012) - GÖRÜŞLER
    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/II Maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı ile 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümü’nün (A/4) Numaralı Bendi Gereği Teknik Kadroya
    Öz  PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##