İçindekiler

EDİTÖRDEN

Türk Kütüphaneciliği Dergisi ve Sürdürülebilirlik PDF
Süreyya Çankırı 593-594

HAKEMLİ YAZILAR

Dijital Kültür ve Dijital Kütüphane PDF
Yalçın Yalçınkaya 595-618
Düşünce Özgürlüğü ve İnternet Sansürü: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Üzerine Betimsel Bir Araştırma PDF
Fatih Canata 619-639
Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Yeni Gelişmeler PDF
Özgür Külcü 640-663
Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz PDF
Coşkun Polat, Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici 664-677
Üstverinin Tam-Metin Bilgi Erişim Performansı Üzerindeki Etkisi: Küçük Ölçekli Türkçe Külliyat Üzerinde Deneysel Bir Araştırma PDF
Çağdaş Çapkın 678-701
Kimin Kimi Bildiğini Nasıl Biliriz: Kıbrıslı Türk ve Rum Çelik Sanayi Yöneticileri İçin Sosyal Sermaye Kullanımının Ampirik Bir Değerlendirmesi PDF (English)
Mustafa Sağsan, Nazım Adem Karasalih 702-724
Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi’nin Ankara’daki Halk Kütüphanesi Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilmesi PDF
Şenol Karadeniz 725-745

OKUYUCU MEKTUPLARI

Mehmet Türker Acaroğlu Biyografisi PDF
Mehmet Türker Acaroğlu 746-748
M. Türker Acaroğlu’nun Ardından Bizde Kalanlardan... PDF
Mehmet Manyas 749-751
Yüzyıla Tanıklık Ya Da Bir Ustayı Anlamak PDF
Osman Torun 752-755
Genç Kütüphaneciler İçin Türker Acaroğlu Rehberi PDF
Bülent Ağaoğlu 756-761
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Ekim 2014 - Ekim 2016 (27. Dönem) Faaliyet Raporu PDF
Türk Kütüphaneciler Derneği 762-767
Edinburgh Üniversitesi "Library Knowledge Exchange Week (KEW) 2016" İzlenimleri PDF
Özhan Sağlık 768-773
Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı 2016 PDF
Tolga Çakmak 774-778
Kütüphaneler Ticarethane Değildir! PDF
Aydın İleri 779-781

ÇEVİRİ YAZILAR

Açık Erişim ve Yayıncılık Değerlendirme Kriterleri PDF
Burcu Balaban, Sönmez Çelik, Gültekin Gürdal, İlkay Holt 782-794

TANITIM DEĞERLENDİRME

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 kuralları PDF
Mehmet Ali Akkaya 795-797
Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika PDF
Zehra Taşkın, Güleda Doğan 798-800

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 801-804

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 805
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##