İçindekiler

EDİTÖRDEN

İstatistiklerle Türk Kütüphaneciliği PDF
Zehra Taşkın 361-362

BAŞKANIN MESAJI

Darbe Girişimi PDF
Ali Fuat Kartal 363-364

HAKEMLİ YAZILAR

Antikçağda Bilim ve Kütüphane PDF
Hasan Sacit Keseroğlu, Güler Demir 365-397
Kütüphane Yapılarında Okul Öncesi Çocuklara Yönelik İnteraktif Mekanların İrdelenmesi PDF
Ebru Delice Güller, Pervin Bilbay 398-414
Araştırmacı ve Öğretmen Görüşleri Açısından Okul Öncesi Sınıflarındaki Kitap Merkezlerinin Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Şakire Ocak Karabay, Derya Şahin Ası, Selin Atan 415-433
Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Bir Alt Sistem Olarak Dosya Yönetimi PDF
Niyazi Çiçek 434-448
Bilimsel İletişimin Dikenli Yolları: Makalelerin Yayın Süreci Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Umut Al, İpek Şencan 449-470
Türkiye ve Dünyadaki Ziraat Fakültelerinin Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yıllarının Bibliyometrik Analizi PDF (English)
Can Besimoğlu 471-500

KONUK YAZAR

Bilimsel Yayında Yazarlık Hakları ve Problemler PDF (English)
Osman İnci, Fundagül İnce 501-506

GÖRÜŞLER

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm: Türkiye’de Durum PDF
Erdinç Alaca, Bülent Yılmaz 507-523
Coğrafyacıların Bilgi Davranışları ve Coğrafi Bilgi Merkezleri Tasarımına İlişkin Gereksinimler PDF
Safa Burak Gürleyen 524-539
Ulusal Yayın Kongreleri PDF
Halil Kıpçak, Fatma Davulcu 540-545

OKUYUCU MEKTUPLARI

IFLA 2016’nın Ardından PDF
Umut Al 546-551
Dijital İnsanî Bilimler Konferansı 2016 Raporu PDF
Sümeyye Akça, Müge Akbulut 552-554
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari Personel Gelişim Programı Bağlamında ODTÜ Kütüphanesi Engelli Kullanıcı Hizmetlerinin İncelenmesi PDF
Gökçe Karadeniz 555-559
Hatıralar Uçup Gitmesin (4): Arkadaşım Mevlüt Küçük… PDF
Ahmet Karataş 560-562
Kitapsever PDF
Üstün Yıldırım 563-565
Bir Erasmus Macerası ve Kazandırdıkları… PDF
Mine Akkurt 566-573

TANITIM DEĞERLENDİRME

İnternette gösteri ve gözetim: eleştirel bir okuma PDF
Güler Demir 574-578
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi PDF
Coşkun Polat 579-580
Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası: 1923-2015 PDF
Nilay Cevher 581-582
Şairin Romanı PDF
Demet Işık 583-586

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 587-589

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 590-591
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##