İçindekiler

EDİTÖRDEN

“Sevdiğim Yaz Geldi Yine” PDF
Atakan Aydın 164

HAKEMLİ YAZILAR

Ya Bilgi Üzerine İktisadileş ya da Entelektüalite Üzerine Sermayeleş: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ekonomik Büyüme için Eğitime Yönelik Bir Araştırma PDF (English)
Behiye Çavuşoğlu, Mustafa Sağsan 166-184
5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Düzenlemeleri ve Düşünce-İfade Özgürlüğü Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Fatih Canata 185-205
Çağlar Boyu Düşünce Özgürlüğü: Türkiye’de ve Dünyada Telif Haklarının Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi PDF
Metin Turan 206-235

GÖRÜŞLER

Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Türk Kütüphaneciler Derneği: Tarihsel Perspektiften Eleştirel Bir Yaklaşım PDF
Ahmet Kaya 236-250
Başlangıcından Harf Devrimi’ne Kadar Türkiye’de Basım ve Yayının Kısa Bir Tarihçesi PDF
Fatma Davulcu, Halil Kıpçak 251-260

OKUYUCU MEKTUPLARI

Editöre Mektup PDF
Cem Baykal 261-262
Ankara’da Gezici Kütüphane Hizmetini Başlatan Belge PDF
Ayşe Füsun Öksüzoğlu 263-265
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Azerbaycan’daki Etkinlikleri PDF
Güler Demir 266-267
“Marjinal Yalnızlık”tan “Orijinal Kütüphaneci”ye PDF
Cem Özel 268-269
ANKOS 4. Personel Değişim Programı Deneyimi: İzmir’in Güzel Kütüphaneleri PDF
Neslihan Aka 270-276
Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi PDF
BKAHS Düzenleme Kurulu 277-281

ÇEVİRİ YAZILAR

Hastanelerdeki Hastalara ve Uzun Süreli Bakım Tesislerindeki Yaşlılar ile Engellilere Hizmet Sunan Kütüphaneler İçin Kılavuz PDF
Güler Demir 282-318
Kütüphaneler ve BM 2030 Gündemi’nin Uygulanması PDF
Herkes için Kütüphane 319-337
Bibliyografya PDF
Zehra Kılıçarslan, Emel Altuğ 338-339

TANITIM DEĞERLENDİRME

Anılarda Ahmet Gürlek: 50. Sanat Yılına Armağan PDF
Üstün Yıldırım 340-341
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yazma Eser ve Ferman Süsleme Sanatı PDF
Mehmet Ali Akkaya 342-344
Türk’ün Okuma ile İmtihanı: Kitapsızlar PDF
Ayşenur Güneş 345-348
Türk Beşikdevri Basmalarında Yazma Kitap Geleneğinin Etkileri ve İçkapağın Gelişimi PDF
Zarife Yıldırım 349-350

HABERLER

Haberler PDF
TK Yayın Kurulu 351-358

MESLEKİ TOPLANTILAR

Mesleki Toplantılar PDF
TK Yayın Kurulu 359-360
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##