Potansiyel Kütüphanecilik Projeleri

Bülent Ağaoğlu

Öz

Çalışmamızda ülkemizde yapılabilecek potansiyel kütüphanecilik projeleri 9 ana başlık altında sıralanmıştır. Her bir proje hedef kitle, amaç, tür, mevcut durum ve gerekçe başlıkları altında açıklanmıştır. Çalışma sonunda öneriler yer almaktadır. Ek kısmında Türkiye’deki bazı geçmiş projeler listelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik; projeler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##