Arşiv Materyali Olarak Fotoğraflar

Burçak Şentürk

Öz

Fotoğrafların arşivcilik bilimi ve sürecinde doğaları ve/veya kimyasal yapılarının sonucu olarak ortaya çıkan özelliklerinden kaynaklanan kendilerine has bir yeri vardır. Bu nedenle fotoğrafların arşivcilik kurallarına göre korunması çok önemli bir unsurdur. Arşivcilik sürecinde arşiv malzemesinin değerlendirilmesi ile ilgili iki temel değerlendirme kriteri vardır; tarihi değer ve kanıt değeri. Diğer bir ifade ile arşiv malzemesi özelliğinin kazanılabilmesi için öncelikle göz önünde bulundurulması gereken unsurlar tarihi değer ve kanıt değeridir. Bu noktada tarihi ve bilgi değeri olan fotoğraflar tek ve benzersiz arşiv malzemelerinin en önemlilerindendir. Fotoğraflar, kağıt, görsel-işitsel ve/veya elektronik malzemeden farklıdırlar. Bu noktada arşivcilerin fotoğrafları değerlendirebilmeleri için uzmanlık bilgisine duydukları ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında fotoğraflar söz konusu olduğunda sadece depolanmaları ve korunmaları için değil diğer tüm süreçler için de uzmanlık bilgisi gerekmektedir. Bu nedenle fotoğraflar arşivcilerin ele aldıkları en zor ve uğraştırıcı arşiv malzemelerinden biri olarak da görülebilir. Bu çalışma kapsamında arşiv malzemesi olan fotoğraflar ile ilgili tüm önemli noktalar ve fotoğrafların arşivsel süreç kapsamında yönetimi incelenmektedir.

 


Anahtar Kelimeler


Fotoğraf; arşiv malzemesi; arşivcilik bilimi.

Tam Metin: PDF (English)
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##