Kütüphanecilik Alanında Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Televizyon

Erol Yılmaz

Öz

Halkla ilişkiler bir kurumun hizmet verdiği hedef kitleye ulaşarak onlara en iyi hizmeti vermesi ve bu arada kurumun da gelişerek toplumda iyi bir yere sahip olması konusunda vazgeçilmez bir yönetim fonksiyonudur Televizyon ise, bir kitle iletişim aracı olarak, kütüphanecilikte halkla ilişkiler uygulamalarında son derece etkin olarak kullanılan bir araçtır. Ancak araştırmalar göstermektedir ki, ülkemiz kütüphanelerinde planlı halkla ilişkiler çalışmaları yapılmamakta ve bu amaçla televizyondan yararlanılmamaktadır.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##