Modern Kurumlarca Bir Denetim Aracı Olarak Belge Yönetimi ve Ülkemizdeki Durum

Özgür Külcü

Öz

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kurumların ürettikleri ya da sağladıkları belgelere yönelik program geliştirme çalışmaları da hızlanmıştır. Belgelerin üretiminden son ayıklanmasına kadar her aşamada denetim altına alınmasıyla kurumsal etkinliğin artışının sağlanması doğru orantılıdır.

       Belgeleri her evrede programlı bir şekilde ele alan belge yönetimi içerisinde denetimin önemli bir yeri vardır. Kurumsal belgeler için bir denetim aracı olarak belge yönetimi, belgelerin yaşam döngüsü içerisinde her evrede doğru tanımlanması ve etkin kullanımını amaçlar. Bu amaç, belgelerin gerekli anda doğru yerde üretimi, düzenlenmesi ve imhası için geliştirilen programlar ile belgelerin uygun ortamda, gereksinimlere göre düzenlenip denetim altına alınmasını sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler


Belge Yönetimi; Belge Denetimi; Kurumsal Yönetim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##