Öğretim Üyeleri : Danışma Kütüphanecileri İçin Gerekli Bir Kaynak

Sekine Karakaş

Öz

Öğretim üyeleri danışma kütüphanecileri için anahtar bir kaynaktır. Bu makalede danışma hizmetini etkileyen belli başlı etkenler tartışılmış ve kütüphanecilerin öğretim üyeleri ile daha yakırdan iletişim kurabilmelerinin yolları ile ilgili önerilere yer verilmiştir. Bu bağlantıların yararlarından biri, öğretim üyelerinin kütüphanecileri yakından tanıyıp, güven duyduklarında, öğrencilerini ders kapsamındaki eğitim saatlerine ve danışma masasındaki kütüphaneciden yardım istemeye daha kolay yöneltmekte olmaları ve ayrıca kütüphanecilerin de çok güç ve karmaşık ödevler hakkında bilgi edinebilmeleridir. Diğer bir yararı ise bu tür
bağlantıların ortak projelerle diğer akademik çalışmaların geliştirilmesine ve kampus bazında katılım fırsatları oluşturulmasına olanak sağlamasıdır. Ben meslekte
nispeten yeni bir kütüphaneci olarak, öğretim üyeleri ile bu tür bağlantıların kariyerimi güçlendirdiğinin bilincindeyim. (Orijinal Yazar).


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##