Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde Yeniden Yapılanma: Hacettepe Üniversitesi Örneği

İrfan Çakın

Öz

Bilgi profesyonellerinin eğitiminden sorumlu olan kuruluşlar bir süreden be­ri yaşanmakta olan çok yönlü değişimden kaçınılmaz olarak etkilenmektedir­ler. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’ııde yürütülmekte olan lisans programlarına ilişkin yaşanmakta olan sorunlar ile bu sorunları büyük ölçüde gidereceği düşünülen yeni lisans programının gerekçeleri, öngörüleri ve beklentileri ele alınmakta, değerlendi­rilmekte ve tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kütüphanecilik Eğitimi; Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü; Bilgi Toplumu ve Eğitim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##