Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili

Umut Al, Recai Çoştur

Öz

Türk Psikoloji Dergisi (TPD) 1995 yılından beri Social Science Citation Index tarafından dizinlenmektedir. Bu çalışmada Türk Psikoloji Dergisi (TPD) ve Türk Psikoloji Dergisi 'ndeki makaleler bibliyometrik özellikleri açısından ele alınmak­tadır. Çalışmamızda 1995-2005 yılları arasında yayımlanan 118 makale incelen­mektedir. Araştırmamızda yanıt aranmakta olan sorular şunlardır: 1) TPD 'de yayımlanan makaleler psikolojinin hangi alt alanlarında yoğunlaşmaktadır? 2) TPD'nin çok yazarlık durumu nedir? 3) TPD'de yayımlanan makalelerin yazarları hangi kuramlarda çalışmaktadır? 4) TPD 'de yayımlanan yazıların atıf alanlarının özellikleri nelerdir? 5) TPD'de yayımlanan makalelerde en sık atıf yapılan kaynak türü (dergi, kitap vb.) hangisidir? 6) TPD 'de en sık atıf yapılan dergiler hangileridir? 7) TPD'de yayımlanan makalelerde dergilere yapılan atıfların dağılımı Bradford Yasasına uymakta mıdır? 8) TPD'deki makalelerin atıfları ile JCR'deki etki faktörü arasında bir ilişki bulunmakta mıdır? 9) Psikoloji literatürünün yaşlanma hızı nedir? 10) Etki faktörü açısından TPD'nin JCR'deki psikoloji dergileri arasındaki konumu nedir?

Yayımlanan makalelerin neredeyse tamamı Türkçe'dir. Dergide makale yayımlayan kişilerin bağlı bulundukları kurumlara göre yapılan değerlendirmede en çok katkının Hacettepe, Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. TPD'de yayımlanan makalelerin %57'sine (67 makale) atıf dizinleri kapsamında yayımlanan makale­ler tarafından hiç atıf yapılmamıştır. TPD'de 1995-2005 yılları arasında yayım­lanan makalelere toplam 135 atıf yapılmıştır. Bu atıfların %34'ü yazarların kendi makalelerine yapmış olduğu atıflardır. Ayrıca TPD 'ye yapılan atıfların %41'i yine TPD'de yayımlanan makaleler tarafından yapılmıştır. TPD 'de atıf yapılan kaynakların %69'u dergidir. En çok atıf yapılan dergiler sıralamasında Journal of Personality and Social Psychology, Türk Psikoloji Dergisi, Child Development, Developmental Psychology ve Psychological Bulletin dergileri başta gelmektedir. Toplam atıfların %33'ü 18 ayrı dergide yayımlanan makalelere yapılmıştır. TPD'de atıf yapılan yayınların yarısı son on yılda yayım­lanmıştır. TPD'nin etki faktörüne bakıldığında Social Science Citation Index'de yer alan psikoloji dergileri arasında alt sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Türk Psikoloji Dergisi; Bibliyometri; Atıf analizi; Literatür eskimesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##