Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme

Yaşar Tonta, Umut Al

Öz

Millî Kütüphane 2001’de Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 (CDMB) adlı bir CD-ROM yayımlamıştır. CDMB derleme yoluyla Millî Kütüphane’ye gönderilen dergilerdeki makalelerin dizinlendiği en kapsamlı kaynakçadır. CDMB, 1923 ile 1999 yılları arasında Türkiye’de çıkarılan 4418 dergide yayımlanan 566.627 makale hakkında bibliyografik bilgi içermektedir. Bu çalışmada CDMB CD-ROM’u kullanıcı arayüzü, veri tabanı tasarımı ve veri kali­tesi açısından değerlendirilmektedir. CDMB kullanıcı arayüzü insan-bilgisayar et­kileşimi ve kullanılabilirlik ölçütleri dikkate alınmadan tasarlanmıştır. Arayüzün kullanımı sezgisel değildir. CDMB veri tabanı kapsamlı bir sistem analizi yapıl­madan ve bazı temel veri tabanı tasarım ilkeleri dikkate alınmadan geliştirilmiştir. Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nın basılı kopyasında yer alan veriler tek bir düz tabloya aktarılmıştır. Bu durum veri tekrarına ve makalelerin bibliyografik bilgilerini girmek için ayrılan bazı alanların önemli bir kısmının boş kalmasına yol açmıştır. Yazar ve makale adları üzerinde Boole işleçleri kullanılarak arama yapılamamaktadır. Kayıtların %9’unda makale, dergi ve yazar adları hatalı giril­miştir. Halen Millî Kütüphane’nin web sayfası aracılığıyla kullanıma açık olan CDMB veri tabanı yeniden tasarlanmalı, arama motorunun işlevleri artırılmalı ve kullanıcı arayüzü kullanılabilirlik ilkeleri dikkate alınarak iyileştirilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999; kullanıcı arayüzü; veri tabanı tasarımı; veri kalitesi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##