Bilgi Teknolojilerinin Statü Bağlamında Bilgi Profesyonellerine Yansıması: Ankara’da Çalışan Kütüphaneciler Üzerine Bir Araştırma

Semanur Öztemiz

Öz

Modern mesleki anlayış, insan gücü ile benzer görevleri yerine getiren teknolojilere yenik düşmemek adına uzlaşmacı yaklaşımların benimsenmesini gerekli kılmaktadır. İnsan gücü ve teknoloji ortaklığı, mesleki faaliyetlerin daha az zamanda, daha az emekle ve daha fazla ürün ya da hizmet çıktısıyla gerçekleşmesine neden olurken, mesleğin uygulanmasından sorumlu iş gücünü de derinden etkilemiştir. Gelişen teknolojiler eğitim, unvan ve mesleki nitelikleri başta olmak üzere, bilgi profesyonelleri için çok yönlü değişimlere neden olmuştur. Bu çalışmada değişimin statü boyutundaki yansımalarının bilgi profesyonellerinin mesleki deneyimlerine dayalı olarak ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Betimleme yöntemine dayalı olarak yapılan bu araştırma, Ankara’da bulunan Başbakanlığa bağlı kurumlar, üniversite kütüphaneleri ve halk kütüphanelerinde görev yapan toplam 106 bilgi profesyoneli üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, mesleki statü göstergelerinden mesleğin değeri, saygınlığı, maddi getirisi ve mesleğe karşı ilgi gibi faktörler üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi profesyonelliği; statü; bilgi profesyonellerinin statüsü; Ankara’daki kütüphaneciler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##