Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz

S.Serap Kurbanoğlu

Öz

Bilgi okuryazarlığı kavramı literatürde uzun süre tartışılmıştır. Herkes için farklı bir anlam ifade ettiğinden kavram üzerinde fikir ayrılıkları söz konusudur. Bilgi okuryazarlığının çok sayıda tanımı yapılmıştır ve kavram hala evrilmektedir. Sonuç olarak kavramla ilgili bir belirsizlik söz konusudur. Bu makalenin amacı, çeşitli bilgi okuryazarlığı tanımlarnı, modelleri, standartları ve bilgi okuryazarlığı ile yakından ilgili diğer okuryazarlık kavramlarını analiz ederek kavramı oluşturan temel unsurları belirlemektir.


Anahtar Kelimeler


bilgi okuryazarlığı; bilgi okuryazarlığı tanımları; bilgi okuryazarlığı standartları; bilgi okuryazarlığı modelleri; kavram analizi.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##