Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram

Nazan Özenç Uçak

Öz

Günlük hayatta çok kullanılmasına rağmen bilgi tanımlanması zor bir kavramdır. Farklı disiplinler bilgiyi, alanlarının özelliklerine göre farklı tanımlamaktadır. Bilgi tanımı sadece disiplinlere göre değil, zamana göre de değişmektedir. Bilgi, oluşumuna, niteliğine, etkisine ve uygulama alanına göre farklı türler altında gruplandırılmaktadır. Bu makale, bilgi bilim, bilgi yönetimi ve farklı disiplinlerin bakış açılarıyla bilgiye bakılmakta ve bu bakış açılarına göre geliştirilen farklı bilgi türlerine yer verilmektedir.


Anahtar Kelimeler


bilgi; bilgi türleri

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##