1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi

Bülent Karasözen, Özlem Gökkurt Bayram, Burcu Umut Zan

Öz

Bu makalede Türkiye’nin 1997-2006 yılları arasında, Thomson ISI firmasının TBG (Temel Bilimsel Göstergeler) veritabanına göre yayınlar ve atıflar açısından dünyadaki konumu, yayınlar ve atıflar açısından hangi alanlarda uzmanlaştığı gösterilmiş, Web of Science veritabanındaki son on yılda Türkiye’nin uluslararası ortak yazarlı yayınların yıllara göre dağılımına yer verilmiştir. Ma­kalede ayrıca bilimsel araştırmaların değerlendirmesinde ve ülkelerin bilim ve teknoloji göstergelerinin hazırlanmasında bibliyometrik göstergelerin kullanımı üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


web of science; bibliyometri; yayın ve atıf sayıları; uluslararası ortak yazarlı yayınlar

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##