Vaka Çalışması: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması

Niyazi Çiçek, Rıfat Günalan, Ekrem Tak

Öz

Bu yazıda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi birim arşivinin kurul­masıyla ilgili bir vaka çalışması ele alınmıştır. Fakülte arşivi kapsamında, yak­laşık 41.000 öğrenci dosyasının bulunduğu bir arşiv deposu kurulmuştur. Önceki Eğitim Enstitü dönemi ile sonraki Eğitim Fakültesi dönemine ait arşiv malzeme­sinin bulunduğu okulda, öğrenci dosyalarının düzenlenmesine yönelik bir proje yürütülmüştür. Projeyi, üç uzman ve on beş öğrenciden oluşan bir takım yaklaşık yetmiş işgününde gerçekleştirmiştir. Yürütülen bu vaka çalışması, bundan sonraki benzer arşiv deposu uygulamalarına bir model olabilir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##