Türkiye’de Yürütülen Kütüphaneler Arası Materyal Ödünç Alma/ Verme ve Belge Sağlama Hizmetlerine Toplu Bir Bakış

Halime Atıl Yörü

Öz

Bu çalışmada konu başlıkları listesi oluşturma, toplu katalog hazırlama, ortak koleksiyon geliştirme ve konsorsiyumlar, karşılıklı personel değişimi ve eğitimi, kütüphaneler arası ödünç materyal alma/verme ve belge sağlama konularına değinilmiştir.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##