Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Fahrettin Özdemirci, Cengiz Aydın

Öz

Bilgi artan bir biçimde rekabette üstünlük sağlayan kritik öneme sahip kurumsal kaynak olarak görülmektedir. Bununla birlikte stratejik bir kaynak olarak bilginin, bilgi kaynaklarının bilinçli bir şekilde yönetilmesi kurumsal başarıyı artıran en önemli faktördür. Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının ne olduğunun tespit edilmesi, düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dâhilinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışma bilgi yönetiminin başarıya ulaşması için en önemli unsur olan kurumsal bilgi kaynaklarının ortaya konulması ve yönetilmesi üzerinde durmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Bilgi yönetimi; Kurumsal bilgi kaynakları

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##