Etkin Kütüphane Kullanımı Önünde Büyük Bir Engel Olarak Kütüphane Kaygısı: Genel Bir Değerlendirme

Erol Yılmaz

Öz

Kütüphane kaygısı, kavramın ilk olarak tanımlandığı 1986 yılından bugüne uluslararası alanda çeşitli boyutlarıyla irdelenen bir konudur. Bununla birlikte, bu önemli konu, eldeki makale bağlamında literatür araştırmasını sonlandırdığımız 2010 yılı sonu itibariyle, Türk kütüphaneciliği kapsamında hiç ele alınmamış ve çalışılmamıştır.

Türk kütüphaneciliği kapsamında kütüphane kaygısının bağımsız bir konu olarak ele alındığı ilk makale olan bu çalışmanın temel amacı, kütüphanelerin varlık nedeni olan kullanıcıların kütüphane hizmetleriyle ilgili olarak yüksek düzeyde memnuniyet yaşamalarının önünde büyük bir engel olan kütüphane kaygısı konusuna dikkat çekmek ve ayrıca bu konuda bugüne kadar hazırlanmış olan çalışmaları genel bir bakışla ele almaktır.

Çalışmada ayrıca, Türk kütüphaneciliği içerisinde konuya yakın çalışmalar ele alınmış ve konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde ise, konunun Türk kütüphaneciliği kapsamında teorik olarak ele alınmasına ve ayrıca uygulama içerisinde kullanıcılarda kütüphane kaygısı oluşumunu önlemeye ve gidermeye yönelik kimi önerilere yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler


kaygı; kütüphane kullanıcıları; kütüphane personeli; kütüphane kaygısı; Kütüphane Kaygısı Ölçeği

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##