Engelsiz Bilinç Eğitimi Üzerine

Burcu Keten

Öz

Yazıda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (KDDB) tarafından 48. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsa­mında düzenlenen Engelsiz Bilinç Eğitimi ile ilgili izlenimlere yer verilmiştir. Eği­tim, iki saat sürmekte, “Tutum ve Davranışlar” ve “EngellilikModelleri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hedeflenen, katılımcıların engelli bireylere kar­şı tutum ve davranışlarını gözden geçirmelerine yardımcı olmak; katılımcılara engellilerle iletişim kurma ve çalışma konularında rehberlik etmektir. Eğitim son­rasında katılımcılardan gelen olumlu geribildirimler üzerine, eğitime ilişkin kısa bir bilgilendirme yazısı hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda yazıda, Engelsiz Bilinç Eğitimi’nin nasıl ortaya çıktığına, eğitimin kapsamına ve kendi ifadeleriyle katılımcıların geribildirimlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


engelliler; tutum ve davranışlar; engellilik modeller

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##