Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Kütüphane Derneği’nin ABD Ordusuna Yönelik Hazırladığı Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme

Metin Işık, Mehmet Ali Gazi, Caner Çakı, Gül Çakı

Öz

Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association/ ALA) liderliğinde kitap seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik kapsamında hem ABD halkının kitap bağışı yapmalarının hem de ABD askerlerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması için propaganda posterleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Amaç: Çalışmada ALA’nın kitlelerin kitap bağışı yapmalarında ve askerlerin kitap okumalarının teşvik edilmesinde propaganda posterlerini ne şekilde kullandığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Birinci Dünya Savaşı’nda ALA tarafından kullanılan propaganda posterleri Danimarkalı dilbilimci Louis Hjelmslev ve ABD dilbilimci William Labov’un göstergebilim modeli ışığında analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgularda kitap okumanın ABD askerleri için iyi bir boş zaman aktivitesi olduğuna ve bağışlanan kitapların ABD ordusunda verimli bir şekilde kullanıldığına yönelik mesajların verildiği ortaya çıkarılmıştır. Özgünlük: Ulusal literatür içerisinde ALA’nın bu bağlamdaki faaliyetlerini konu alan oldukça sınırlı çalışma bulunmaktadır. Çalışmada ALA’nın Birinci Dünya Savaşı özelinde faaliyetleri kapsamlı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç: Çalışmada ALA’nın ABD halkının kitap bağışının ve askerlerin kitap okumasının teşvik edilmesi sürecinde askerlerin kitap okumaya istekli olduğuna yönelik algıyı posterler üzerinden oluşturmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Okuma alışkanlığı; Birinci Dünya Savaşı; propaganda; ABD.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.910245
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##