COVID-19 Pandemisinde Bilgiye Erişimin Önündeki Büyük Engel: Sayısal Bölünme/Bilgi Uçurumu

Neslihan Er-Koçoğlu

Öz

COVID-19 pandemisi 2020 yılının sonunayaklaşmamıza rağmen bütün dünyayı etkisi altına almayı sürdürmektedir. Eğitim, sağlık, aile vb.toplumsal kurumlar ve okul, kütüphane,müze gibi kamusal alanlar pandeminin yarattığı yeni düzenden büyük ölçüde etkilenmiştir. Pandemisürecinde temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının “acil uzaktan eğitime” geçmesiyle öğrenciler ve öğretmenler, okullarve kütüphaneler gibi kamusal alanların bu noktada sunduğu olanaklardan büyük ölçüde mahrum kalmıştır.Evlerinde eğitime devam etmeye mecbur bırakılan öğrenciler (özellikle özel gereksinimli ve sosyal dışlanmış bireyler) bilgi ve iletişim teknolojilerine kısıtlı düzeyde sahiplikleri dolayısıyla eğitim haklarından dolaylı olarak mahrum kalmıştır.

Anahtar Kelimeler


COVID-19

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##