Prof. Dr. Berin Yurdadoğ Hocam’a Saygı İle

Ümit Konya

Öz

Bu yazı Türkiye’de kütüphanecilik alanına değerli katkıları bulunan Prof. Dr. Berin
Yurdadoğ’u anmak üzerine kaleme alınmıştır. Bir cumhuriyet kadını olan Yurdadoğ, yaşadığı
tüm zorluklara karşın her zaman mesleğin en önemli savunucularından biri olmuş ve gerek
öğrencilerine gerek topluma önemli değerler kazandırmıştır. Berin Yurdadoğ, cumhuriyetin en
zor dönemlerinde yılmadan çalışmış ve tarihimizde önemli bir yer almıştır.


Anahtar Kelimeler


Prof. Dr. Berin Yurdadoğ; kütüphanecilik eğitimi; kütüphanecilik anıları; kütüphaneciliğe katkı sunanlar; kütüphanecilik bölümü.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##