Teknoloji ve Bilgi Çağında Müzeler: Genel Bakış

Sümeyye Akça

Öz

Bilgisayar ve internetin hayatımızın pek çok alanında yer aldığı günümüzde, insan doğasının en yaratıcı taraflarını nesillere aktaran kültürel bellek kurumlarının bu araçları kullanmaması olanaksız görülmelidir. Kültürel bellek kurumlarından olan müzeler de zaman içerisinde değişmekte ve yeni teknolojilerden faydalanarak koleksiyonlarını kullanıcı odaklı ve daha erişilebilir hâle getirmektedir. Böylelikle müzeler, bilgi teknolojilerini ve sosyal medyanın getirdiği imkânları iş süreçlerine uyarlamış; katılımcı sergiler ve organizasyonlar düzenleyerek, sohbet ve tartışmalarla daha geniş, küresel kitleden potansiyel ziyaretçi edinmeyi ve müzenin etrafında ilgi alanlarına sahip topluluklar oluşturarak sürdürülebilir olmayı hedeflemiştir (Tuğbay, 2012, s. 6). Bu çalışmada, müzelerin bu yeni teknolojilerin sunmuş olduğu fırsatları uygulamalarına nasıl adapte ettikleri literatür üzerinden dünya ölçeğinde incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 107 müze müdürlüğüne anket uygulanarak müzelerin dijitalleştirme, sosyal medya kullanımı ve dijital ortam temsiliyetleri gibi konulardaki uygulamalarına bakılmıştır. Bulgulara göre, ankete cevap veren 63 müzeden 56’sında dijitalleştirme yapılmamaktadır. Bu kurumlardan yalnızca 23’ünün kendisine ait bir web sitesi bulunmaktadır. Ankete cevap veren kurumların yarısı ise sosyal medyada görünür değildir. Çalışmanın sonucunda, veriler bağlamında Bakanlığa bağlı müzelerin bilgi teknolojileri ve interneti etkili kullanmada çekimser kaldıkları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Müzelerin sosyal medya kullanımı; müzelerde dijitalleştirme; müzelerde dijital uygulamalar.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##